Da li skuplji implant znači i bolji implant?
dr Mladen Ardalic

Autor teksta:
dr Mladen Ardalić, maksilofacijalni hirurg


Danas na tržištu zubnih implantata postoji veliki broj sistema koji se koriste u svakodnevnoj praksi. Kada se poseti neki od stručnih skupova, kongresa ili simpozijuma, najčešče vas sačeka nepregledni niz štandova koji nude različite vrste implantata.

Jedna od najčešćih dilema sa kojima se pacijenti susreću kada se odluče za ugradnju implantata jeste da se opredele  za neki određeni sistem i koji je to kriterijum na kome treba bazirati taj izbor. Pošto je većina ljudi potpuno neupućena ili delimično upućena u ovu vrstu problema, kao jedini kriterijum za odabir u najvećem broju slučajeva je cena implantata. To nije samo dilema sa kojom se susreću pacijenti, već i dobar deo implantologa, kada pacijenti postave to pitanje, lekari nemaju adekvatan odgovor ili prepuštaju pacijentu da on izabere ono šta mu je u tom momentu, pre svega finansijski prihvatljivije.

Zubni-implant-komponente-ardent-dental-centar

Pre svega, na pitanje iz naslova, da li skuplji implantat znači i bolji, nije lako odgovoriti i ovo kompleksno pitanje zahteva dublje pojašnjenje.

Uspeh implantacije apsolutno ne zavisi samo od brenda implantata, već je to složen proces koji uključuje i neke druge, možda i važnije faktore kao što su vrsta i dizajn abatmenta tj. suprastrukture, količina i kvalitet raspoložive kosti, kvalitet mekog tkiva tj. desni koje okružuje implantat, pravilna hirurška tehnika i strogo poštovanje protokola prilikom ugradnje implantata. Sve ovo navedeno u prethodnoj rečenici ima neuporedivo veći značaj za sudbinu implantata nego samo naziv proizvođača tj. cena implantata.

Moje lično iskustvo sa različitim vrstama implantata je takvo da sam ubeđen da niti jedan implantat nije izgubljen zbog toga što je bio ovaj ili onaj, jedan ili drugi, „skuplji“ ili “jeftiniji“, već se to desilo zbog nekih drugih, ranije navedenih razloga. Kroz rad u Ardent centru, izbor implantata ne prepuštam pacijentu, osim u slučaju kada je pacijent ograničen iznosom koji je u mogućnosti da uloži u ovu proceduru, ali i tada, ukoliko smatram da su njegove želje nerealne i da je to neizvodljiivo, insistiram na onoj opciji za koju smatram da je bolja i ne odustajem,  po cenu da pacijent promeni ordinaciju. Za sve ove godine bavljenja implantologijom naučio sam da popularna, a to su najčešće jeftina rešenja treba izbeći kada je to god moguće jer se pre svega ne može garantovati dugovečnost, ali isto tako sam veoma dobro naučio da skuplji implant apsolutno ne znači i da je bolji i da pacijent da bi dobio dobar rad, to može da ima samo sa „skupim“ implantima.

proces-ugradnje-zubnog-implanta

Skuplji implant

„Skupi implant“ je skuplji zato što je u pitanju brendirani proizvod koji je rezultat velikog broja istraživanja i naučnih radova, a što mu „daje za pravo“ da košta više. Premium brendovi su obično najveći i prvi inovatori u svetu implantologije, a te inovacije su praćene kampanjom najvećeg broja svetski priznatih implantologa koji koriste upravo te sisteme čime oni daju primer ostalima šta je to uslov „dobre prakse“. Takodje, u mnogim zemljama zapadne Evrope ili Amerike ugradnja implantata nije finansijski značajna stavka za veliki broj ljudi koji su sposobni da plate ono što je najpopularnije na tržištu. Slično kao i u svetu automobila ili mobilnih telefona.

Jeftiniji implant

„Jeftiniji implantati“ apsolutno ne znači da su i lošiji od prethodnih. Veliko je i pitanje šta zapravo znači „jeftini implant“ i koji su to implanti koje možemo svrstati u ovu grupu. Ako u „skupe implante“ ubrojimo ZIMMER, STRAUMANN, ASTRA, te neke druge, manje prisutne na našem tržištu, onda, po toj logici ispada da su svi ostali „jeftini“, a to nikako nije tačno. Nije tačno pre svega ako pod „jeftini“ podrazumevamo i lošiji, a takođe nije tačno i zbog toga što u preostaloj grupi proizvođača postoji ogromna razlika kako u kvalitetu, indikacijama, mogućnostima, proverenosti, dostupnosti i mnogo čemu drugom, a ne samo u ceni.

Postoji određeni broj proizvođača implantata van Evrope, pre svega iz Azije (Kina, Južna Korea) kao i iz Izraela koji su veliki inovatori u proizvodnji veoma kvalitetnih sistema koji nimalo ne zaostaju za onim iz Evrope ili Amerike ili čak, u nekim segmentima imaju i prednost u odnosu na njih.

Ti implanti su zbog nekih, pre svega vanmedicinskih razloga jeftiniji u odnosu na evropske renomirane brendove, ali to im nikako ne umanjuje važnost da u pojedinim indikacijama budu i implant prvog izbora.

zubni implant

Izraelski implantni sistem ALPHA BIO TECH je jedan od njih, a koji se najviše ugrađuje pacijentima u Ardent centru u Somboru. Imaju nekoliko vrsta implantata, sa različitim navojima, različitih karakteristika, a čime zadovoljavaju gotovo svaku indikaciju za ugradnju. Takođe, poseduju relativno dobro opremljen i lagan set za ugradnju, alate kojima se omogućava postizanje odlične primarne stabilnosti, kao i dosta kvalitetne protetske komponente. Tokom boravka u Tel Avivu posetio sam fabriku  ALPHA BIO TECH i uverio se da je u pitanju zaista moderna tehnologija koja za rezultat ima proizvodnju implantata odličnih performansi i apsolutno bezbednih za ugradnju u ljudski organizam. ALPHA BIO TECH je vodeći implantat u nekim zeljama EU, u Rusiji, u Latinskoj Americi…

Suština oko ove rasprave je u tome da hirurg mora da ponudi pacijentu ono rešenje za koje smatra da je najbolje za njega i da to ne mora obavezno da bude „skupi“ implantat, ali, svakako to ne treba ni da bude neki od neproverenih, nepoznatih implantnih sistema iza kojih ne stoji nikakava naučna potvrda o njihovoj uspešnosti, a kojih ima i na našem tržištu. Često ti implantati nemaju ni zvaničnog uvoznika i ne mogu ravnopravno da se koriste sa drugim sistemima.

Pacijenti se mogu zapitati kako oni da prepoznaju koji su to implanti i da li su ti koji im se nude, najbolja opcija za njih. Taj problem je relativno lako rešiv na taj način da svaki pacijent treba dobro da se raspita gde je najbolje mesto za njega, ko mu ugrađuje implant, ima li taj lekar dovoljno iskustva, da li je edukovan, da li prati moderne trendove i da li ih primenjuje, da li je sklon i upućen u različite hirurške tehnike kako u samoj implantaciji, tako i u tehnikama nadogradnje kosti i koštanog menadžmenta koji je neretko preduslov za uspešnu implantaciju.

Kada pacijent pronađe takvog hirurga, on treba da mu prepusti izbor implantata i da ima u njega potpuno poverenje.

Podeli sa prijateljima...