Dr Snežana Brcanski uspešno izvela svoju prvu specijalističku intervenciju u Ardent centru!

Dr Snežana Brcanski, specijalista dečje i preventivne stomatologije, član tima lekara ordinacije Ardent centar, izvela je svoj prvi specijalistički zahvat kada je pravovremenom reakcijom i uz asistenciju zaposlenih u ordinaciji uspešno urađena repozicija i imobilizacija povređenih zuba kod deteta uzrasta osam godina. Uspešna intervencija po mladog pacijenta izvršena je uz pomoć i saradnju sa zubnim tehničarem Rafaelom Juhasom iz Sombora. Specijalistička znanja, pravoremenost i saradnja tima lekara i po potrebi drugih spoljnih saradnika jeste način rada i rešavanja najkompleksnijih slučajeva u ordinaciji Ardent centar.

Tim Ardent centra

Dr Snežana Brcanski je sa odličnim uspehom završila specijalizaciju iz dečje i preventivne stomatologije. Tokom specijalizacije je odradila naučno-istraživački rad na temu “Nekarijesne lezije kod dece uzrasta 14 godina“, aktivno učestvovala na Međunarodom kongresu u Beogradu na kojem je uspešno odbranila rad na temu Uticaj anksioznosti na nastanak nekarijesnih lezija. Aktivan učesnik na simpozijumima na kojima je odbranila svoje radove iz oblasti dečje i preventivne stomatologije.

Podeli sa prijateljima...