KONCEPT ALL ON FOUR ILI ALL ON SIX

Ova usluga koju pruža naša ordinacija razlikuje se od drugih usluga u svakom smislu, a prvenstveno po tome što je ona najkomplikovanija i najzahtevnija procedura za izvođenje koja podrazumeva nekoliko različitih faza tokom određenog vremenskog perioda, te je i cena rada, kao i dinamika plaćanja prilagođena pre svega konceptu, a ne pojedinačnim stavkama u cenovniku, kao što je to običaj kod drugih stomatoloških procedura.

Cena celog koncepta ALL ON FOUR” ili “ALL ON SIX, odnosno “ALL ON SCREW” kako ga mi nazivamo u našoj ordinaciji iznosi 4.500 evra po vilici za metalokeramičke krunice ili 6.000 evra za bezmetalne krunice.

Ta cena obuhvata sledeće procedure:

Osim gore navedenih, pacijent nema dodatnih plaćanja, već je sve obuhvaćeno početnom cenom. Dodatna plaćanja su moguća samo na zahtev pacijenta, a u pogledu većeg obima ili zahteva za uslugama ili kvalitetom koji nije naveden u ovom konceptu.

Podeli sa prijateljima...