Kako se izvađeni zubi mogu iskoristiti kao autologni graft za nadoknadu koštanog defekta?
dr Mladen Ardalic

Autor teksta:
dr Mladen Ardalić, maksilofacijalni hirurg


Često, u poslednje vreme, koristimo ovu metodu jer se pokazala kao veoma dobro rešenje koje pre svega, doprinosi odličnoj koštanoj reparaciji, skraćuje vreme do izrade finalnog rada , ali i smanjuje troškove koji bi nastali korištenjem veštačkih materijala za augmentaciju, tj. nadogradnju kosti.

Ova procedura je omogućena korišćenjem SMART DENTAL GRINDER- a, aparata američkog proizvođača Kometabio koji koristi upravo te izvađene zube da bi dobio materijal za koštanu nadogradnju.

Pri toj proceduri, mi ustvari koristimo DENTIN, a to je čvrsto tkivo koji izgrađuje najveći deo zuba i daje mu oblik (lat. substantia eburnea). Dentin je prekriven sa gleđi u predelu krune zuba i cementom u predelu korena i po građi je veoma sličan građi kostiju, te kao takav može veoma uspešno da se koristi kao koštani zamenik i graft materijal.

Dentin se sastoji od hidroksiapatita 70%, kolagena 20% i 10% vode. Veoma je gust i izvrsno deluje kao temelj za rast kosti. Ono što je veoma važno jeste da je dentin autogenog porekla tj. potiče od sopstvenog organizma, istih proteina i imunog odgovora tako da nema reakcija na prisustvo stranog tela, a stapanje sa kosti je brzo i efikasno.

Ta svojstva mu daju prednost u odnosu na  alogeni graft tj. veštačku kost.

Svojstva:

Sveže izvađeni zubi podležu ANKILOZI tj. fuziji kada se vrate u ležište kao graft u obliku čestica. Autologni graft se smatra ZLATNIM STANDARDOM u koštanoj nadogradnji. Sasatav zuba i kosti je gotovo jednak. Dentalni graft je gust i čvrst, bogat faktorima rasta.

Smart-Dentin-Grinder

Kako izgleda proces dobijanja autolognog grafta?

Taj proces se odvija u nekoliko faza:

  1. vadjenje zuba te nejgovo čišćenje i stereilizacija
  2. usitnjavanje zuba u SMART DENTAL GRINDER-u za 3 sekunde
  3. ponovljena sterilizacija koštanog grafta i ispiranje
  4. aplikacija u koštani defekt

Dentinski graft se može koristiti sa PRF-om, membranom, te drugim graftnim materijalima.

Od jednog zuba može se dobiti čak trostruki volumen zuba. Koriste se isključivo zubi koji nisu lečeni, tj. tretirani endodontski, a oni koji sadrže plombe (kompozitne ili amalgamske) pre mlevenja se moraju očistiti od njih.

Podeli sa prijateljima...