PRF PROTOKOL- Šta je i koja mu je svrha?

PRF (eng. Platelet Rich Fibrin) , odnosno na našem jeziku „fibrin obogaćen trombocitima“ je biomaterijal koji se koristi u raznim granama medicine , pa tako i u oralnoj i maksilofacijalnoj hirurgiji, a sa ciljem da omogući brže zarastanje mekog i koštanog tkiva u usnoj duplji nakon oralnohirurških, a najčešće implantoloških procedura.

Primenom ovog preparata osim bržeg zarastanja rana, postiže se i manja bolnost tokom operacije, kao i postoperativno, ubrzavaju se procesi vaskularizacije , te smanjuje diskomfor pacijenta koji neminovno prati svaku operativnu proceduru.

Osim toga, PRF se koristi za očuvanje koštane alveole nakon vadjenja zuba, regeneraciju desni i kosti kod različitih upalnih stanja, kod podizanja poda sinusa (sinus lift procedura), te prekrivanja ogoljelih zubnih korenova i drugih parodontoloških zahvata.

PRF se dobija iz sopstvene krvi, jednostavnim laboratoriskim postupkom, uzimanjem određene količine krvi iz vene na podlaktici. Preparat se sastoji iz trombocita, krvnih ćelija odgovornih za zgrušavanje krvi i plazme, tj. tečnog dela krvi. U trombocitima se nalaze faktori rasta koji ubrzavaju proces zarastanja. Nakon uzimanja, krv se centrifugira u posebnom aparatu, desetak minuta, a time se pokreće koagulacijska kaskada zbog izostanka antikoagulansa. Na taj način se fibrinogen pretvara u fibrin, koji se ukršta i stvara gustu mrežu, te tako nastaje fibrinski ugrušak koji sadrži tromobitne faktore rasta.

PRF-sertifikat-dr-Mladen-Ardalic

U našoj ordinaciji koristimo centrifugu i protokol dobijanja PRF preparata po metodi koju je usavršio prof. Joseph Choukroun, danas jedno od najvećih svetskih imena u ovoj oblasti. Prof. Choukroun je u nekoliko navrata posetio Beograd, gde je držao veoma posećena predavanja, a dr Ardalić je profesora slušao i na nekoliko simpozijuma u svetu gde se upoznao sa njim, te od tada koristi isključivo ovaj sistem.

Reč je o potpuno bezbednom, biokompatibilnom proizvodu koji nema nikakvih veštačkih ili životinjskih sastojaka jer se dobija iz sopstvene krvi, a potiče organizam na ubrzanu regeneraciju i zarastanje rana, te predstavlja značajan alat i pomoć implantolozima širom sveta za postizanje što boljih, ne samo funkcionalnih, nego i estetskih rezultata.

U dentalnoj impalantologiji ima ogroman značaj jer obezbeđuje oseointegraciju i povećava primarnu stabilnost implantata, a naročito je korisna kod onih pacijenata koji imaju problem sa zarastanjem rana, kod dijabetičatra, pušača i drugih kod kojih je neophodna stimulacija koštane regeneracije.

INDIKACIJE:

Podeli sa prijateljima...