• Analgosedacija

Analgosedacija je postupak kojim se obezbeđuje da se bol prilikom hirurških ili stomatoloških intervencija svede na najmanju moguću meru, a pacijent opusti i sedira ukoliko je uplašen ili zabrinut u vezi sa vrstom operacije ili njenim ishodom.

Analgosedacija se izvodi uz prisustvo anesteziologa, kao i odgovarajuće opreme kojom se prati stanje vitalnih parametara pacijenta.

Pacijent najčešće dobija intramuskularno injekcije analgetika i sedativa. Ti lekovi utiču na stanje svesti i nivo bola i nakon njihove primene pacijent se seća opušteno, a dodavanjem lokalne anestezije, operativni postupak prolazi potpuno bezbolno.

Tokom čitavog trajanja analgosedacije, pacijent je svestan i komunikativan.

Analgosedacija - Ardent Centar Sombor

Podeli sa prijateljima...