• Zalivanje fisura
  • Fluorizacija zuba
  • Vađenje mlečnih zuba

Zalivanje fisura

Fisure su kanali na gornjoj, tj. griznoj površini mlečnih i stalnih kutnjaka i stalnih pretkutnjaka. Intervencija je potpuno bezbolna i koristimo je i za zaštitu griznih površina zuba ali i kao uvod u komplikovanije intervencije.

Da bismo pristupili zalivanju fisura, neophodno je da zub bude zdrav i da ima izražen fisurni sistem na okluzalnoj površini. Pre samog zalivanja fisura, zub se u ordinaciji očetka od mekih naslaga profilaktičkom pastom, ispere, posuši i vaterolnama se obezbedi suvo radno polje, nakon toga se površina koju ćemo zaliti tretira ortofosfornom kiselinom, ispere, posuši, obezbedi suvo radno polje i tada se nanese zalivač koji je prosvetli heliolampom. Neuspeh možemo očekivati u slučajevima kada je pljuvačka dospela na materijal ili ako se higijena ne održava.

Napominjemo da zalivač nije vakcina protiv karijesa! Zalivač u sebi sadrži određenu količinu fluora koji ima karijes protektivno dejstvo ali je neophodna dobra oralna higijena i redovne kontole kod stomatologa da bismo dobili i dobre rezultate.

 

Fluorizacija zuba

Naučno dokazano i u praksi potvrđeno je karijes protektivno dejstvo fluora na zube. Još u 19. veku je uočen njegov pozitivan uticaj na zdravlje zuba. Za fluor u pastama za zube kaže se da je “tiha revolucija u stomatologiji”.

Pre više decenija se praktivalo unošenje fluora u organizam u vidu tableta. Današnja moderna stomatologija podrazumela lokalno unošenje fluora preko pasta za zube u kućnoj varijanti i u vidu lakova i želea koji se aplikuju u stomatološkoj ambulanti. U lakovima i želeima je koncentracija fluora visoka te se preduzimaju mere opreza da ne bi došlo do zadesnog gutanja preparata. Nanoseći fluor na zube u vidu laka ili želea dolazi do stvaranja depoa CaF2 u gleđi koji se aktivira u situacijama kada padne pH vrednost u ustima, odnosno kad se poveća nivo kiselina i dolazi do demineralizacije gleđi.

Ova metoda se preporučuje pacijentima sa povećanim rizikom za nastanak karijesa, pre postavke fiksnog ortodontskog aparata, nakon skidanja fiksnog ortodontskog aparata, preventivno kod osoba koje žele dodatno da poboljšaju kvalitet gleđi i kod odraslih pacijenata kod kojih postoji osetljivost zuba na hladno.

Fluorizacija i Vadjenje zuba - Ardent Centar Sombor

 

Vađenje mlečnih zuba

Mlečni zubi se najčešće vade kada su u fiziološkoj smeni ali i usled komplikacija karijesa ili usled njihovog ostanka u ustima pored zuba zamenika. Pre vađenja mlečnog zuba treba dete pripremiti, objasniti da to treba da se uradi i način na koji će se uraditi. Naša preporuka je da prva poseta stomatologu bude poseta gde “se ništa ne radi”. To podrazumeva da dete uđe u stomatološku ambulantu i da se upozna sa stomatološkim timom. Čak i ako dete ne želi da sedne u stolicu prvi put da mu se pregledaju zubi, članovi tima će ga upoznati sa radom u ambulanti i objasniti šta će se u idućoj poseti uraditi.

Na roditeljima je da poslušaju savet stomatologa i da na adekvatan način pripreme dete za intervenciju. Mlečne zube koji se jako klinaju vadimo uz prethodnu aplikaciju lokalnog anestetika u vidu gela ili spreja. Međutim, ukoliko se zub vadi zbog komplikacija karijesa ili zbog perzistencije, onda je neophodno dati lokalnu infiltrativnu anesteziju, odnosno špricom i iglom.

Preporuka je da se dete ne laže već da mu se pričom ublaži strah. Kada dete prihvati intervencije, to je zalog za sve buduće intervencije.

Podeli sa prijateljima...