dr Isidora Nedeljković

dr Isidora Nedeljković

Doktor stomatologije

Rođena u Kragujevcu gde je završila osnovnu školu i Drugu kragujevačku gimnaziju kao odličan učenik. Diplomirala na fakultetu Medicinskih nauka Univerzitet u Kragujevcu 2021. Tokom studija učestvovala na kongresu biomedicinskih nauka sa naučno – istraživačkim radom na temu Procena oralnog zdravlja kod pacijenata sa dijagnozom depresije. Obavezan pripravnički staž obavila na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Nakon staža i položenog državnog ispita zaposlena u privatnoj stomatološkoj ordinaciji u Beogradu gde je radila kao doktor stomatologije godinu dana i sticala iskustvo.

Od jula meseca 2023. godine član Ardent Dental Centar tima.

Tim Ardent Dental Centra