dr Nataša Jerković

dr Nataša Jerković

Doktor stomatologije

Rođena u Novom Sadu.

Medicinski fakultet upisuje 2013. godine, a završava ga 2018. godine.

Nakon završenih studija obavezni staž obavljala u Domu zdravlja Novi Sad i Poliklinici “Džolev“ Novi Sad.

Tokom studija učestvovala na kongresu Medicinskih fakulteta sa temom naučnog rada “Ispitivanje postoperativne osetljivosti nakon endodontskog tretmana”.

Tim Ardent centra