Primena CBCT u različitim granama stomatologije i medicine:

 • Implantologija
 • Endodoncija
 • Oralna i maksilofacijalna hirurgija
 • Ortodoncija
 • Oboljenja temporomandibularnih zglobova
 • Parodontologija

CONE BEAM KOMPJUTERIZOVANA TOMOGRAFIJA

CBCT (eng. CONE BEAM COMPUTED TOMOGRAPHY) jeste radiografska metoda snimanja koja omogućuje tačan i precizan trodimenzionalni (3D) prikaz koštanih struktura.

Cone Beam kompjuterizovana tomografija

CBCT je danas  najznačajnija dijagnostička metoda koja daje potpun uvid u stanje zuba ili okolne kosti bez superpozicije i maskiranja snimka koji postoji kod drugih metoda snimanja. Ova metoda snimanja je u stanju da obezbedi preseke manje od 1 mm, da daje sliku visoke rezolucije sa skraćenim vremenom skeniranja koje kod našeg aparata iznosi manje od 30 sekundi.

Doza izloženosti zračenju kod CBCT-a je 10 puta manja nego kod standardnog CT skeniranja koje se koristi u drugim granama medicine i stomatologije i ima veliku trodimenzionalnu preciznost.

CBCT tehnika snimanja je dosta slična kao i prilikom pravljenja ortopana, odnosno panoramskog snimka gornje i donje vilice, s time što kod ovog metoda dobijamo prikaz u sve tri ortogonalne ravni tj. sagitalnu, poprečnu i koronarnu.

CBCT/3D - Stomatoloska ordinacija Sombor

U našoj ordinaciji koristimo aparat renomiranog svetskog proizvođača Ray Scan.


Primena u implantologiji

Danas je nezamisliva ugradnja implantata bez uradjenog CBCT snimka, samo pomoću njega možemo uraditi adekvatno planiranje i pozicioniranje implantata u protetski idealnu poziciju i na taj način obezbediti dugovečnost ugrađenih implantata. Uz pomoć CBCT-a možemo izraditi hirurške vodiče za ugradnju implantata koji obezbeđuju najbolju poziciju implantata i smanjuju mogućnost oštećenja okolnih struktura kao što su alveolarni živac u donjoj vilici ili sinusna sluzokoža u gornjoj.

CBCT Primena u implantologiji

 

Primena u endodonciji

CBCT je suvereno sredstvo za dijagnostiku patoloških promena u predelu vrha korena tzv. periapikalnih lezija, a uz ovu metodu moguće je razlikovati apikalni granulom od apikalne ciste merenjem gustine lezije. Takodje, pomoću 3D tehnike možemo razlikovati lezije endodontskog i neenddontskog porekla.

Neprimetni slučajevi vertikalnog preloma korena najbolje se dijagnostikuju ovom metodom, a takodje i razni oblici horizontalnih preloma korena, merenja dubine oštećenja zuba, bolja vizualizacija zalomljenih instrumenata ili perforacija kanala korena.

Konvencionalno 2D snimanje ima razna ograničenja u otkrivanja ranih faza upalne resorpcije korena, dok 3D metoda ima veliki potencijal u otkrivanja lezija u ranoj fazi.

Izuzetno je koristan u detekciji broja korenova, njihovoj morfologiji tj. izgledu, izgledu kanala korenova, te merenju njihove dužine i angulacije, odnosno zakrivljenosti što je u čestim situacijama ključno za uspeh lečenja. Daje tačnu procenu ispuna korenskih kanala, kao i promene u izgledu zubne pulpe.

CBCT Primena u endodonciji

 

Primena u oralnoj i maksilofacijalnoj hirurgiji

 • Tačna 3D lokalizacija malignih i benignih tumora te njihov odnos sa okolnim strukturama
 • Otkrivanje raznih zapaljenskih koštanih promena
 • Veliki značaj u traumatologiji, tj, povredama kostiju srednje i donje trećine lica
 • Otkrivanje položaja prekobrojnih zuba i njihov odnos sa vitalnim strukturama
 • Patologija paranazalnih sinusa, naročito promene u maksilarnim sinusima
 • Planiranje i praćenje postoperativnog toka kod ortognatske hirurgije

CBCT/3D-snimanje-Sombor

 

Primena u ortodonciji

Velika uloga CBCT-a u analizi i pripremi ortodontstskog tretmana, te njegovom praćenju.

 

Primena kod oboljenja temporomandibularnih zglobova

CBCT je veoma efikasan u otkrivanju prave pozicije zglobne glavice u zglobnoj jami, a što nam daje mogućnost da otkrijemo postojanje dislokacije diskusa u zglobu i utvrdimo vrstu lezije.

U svim stanjima traume u predelu zgloba, boli, otežanog otvaranja usta ili „pucketanja“ u predelu temporomandibularnih zglobova, 3D snimak daje najbolju sliku i mogućnost rane dijagnostike, a time i efikasne terapije.

 

Primena u parodontologiji

Veliki značaj u svim onim situacijama kada konvencionalna 2D radiologija ne daje adekvatne rezultate.

 

Podeli sa prijateljima...