• Zubni implanti
  • Proces ugradnje zubnih implantata
  • Prednosti zubnih implantata
  • Garancija na ugrađene zubne implante
  • Komplikacije i njihovo zbrinjavanje

Zubni implanti

Zubni implanti su najbolje rešenje za izgubljen zub ili zub koji nedostaje koji danas postoje.  Ugradnja dentalnih implantata je hirurška procedura koja podrazumeva ugradnju titanijumskog šrafa u pacijentovu kost, kao zamenika za zubni koren, a na koji se onda, nakon vremena potrebnog za njegovu integraciju izrađuju krune.

Danas je to rutinska procedura koja ima svoja pravila i ukoliko ih se poštuje, procenat uspešnosti iznosi preko 90% i predstavlja jednu od najuspešnijih implantoloških procedura u medicini uopšte.

Implanti su potpuno biokompatibilni, posebnom vrstom veze se vezuju za ljudsku kost, oni su bioinertni i ne uzrokuju nikakvu štetu u organizmu. Alergijska reakcija na implante gotovo da nije zabeležena.

Kandidat za ugradnju zubnih implantata može biti svako. Povećan rizik u smislu neuspeha postoji kod pacijenata koji boluju od neregulisane šećerne bolesti, osteoporoze, nekih krvnih bolesti, hiperholesterolemije, malignih bolesti, ali i ova stanja su samo relativna kontraindikacija gde se, uz odredjene dodatne procedure i uz povećan procenat rizika, implanti ugradjuju. Apsolutnih kontraindikacija za ugradnju implantata skoro da nema.

Implant se može ugraditi kao zamena za pojedinačni zub, za manji zubni niz, za kompletnu bezubost gornje ili donje vilice ili kao podrška protezama koje nisu stabilne u ustima, naročito donja proteza. Takodje, postoji i koncept all on four gde se na četiri implanta pravi fiksni rad u veoma kratkom roku.

zubni-implanti

Gubitak ili neuspeh zubnog implanta se dešava u slučajevima kada je lokalna opskrba krvlju na tom mestu slaba i nema adekvatnog stvaranje krvnog koaguluma koji je preduslov za uspešno zarastanje rane, kao prvog koraka u procesu osteointegracije implantata. Gubitak implantata se dešava i u slučajevima kada implantolog ne izabere pravu indikaciju i ne prepozna problem sa nedovoljnom visinom ili širinom kosti ili ukoliko se implant previše optereti krunicom, a takvo preopterećenje vremenom dovodi do pojave perimplantitisa, resorpcije kosti oko implanta i posledičnog rasklaćenja i ispadanja implanta iz kosti.

Od izuzetnog značaja je hirurška tehnika prilikom rada koja podrazumeva minimalnu trauma i veoma veliko iskustvo hirurga koji je u stanje da prepozna potencijalni problem i predupredi komplikacije. Ništa manje nije važna ni uloga pacijenta koji mora biti savestan, svestan svog dela odgovornosti i neophodne saradnje sa hirurgom koja izmedju ostalog, podrazumeva periodične kontole i preglede.

U našoj ordinaciji ugradjujemo renomirane implante, svetski priznatih brendova kao što je izraelski implant Alpha Bio.

Za svaki ugradjeni implant pacijent dobija garanciju i dokumentaciju, tzv. pasoš implantata, koji izmedju ostalog sadrži i serijski broj jedinstven za svaki implant posebno, a sa pomenutim pasošem, pacijent može bilo gde u svetu da zatraži pomoć naročito ako taj drugi doktor koristi isti sistem, a što je veoma važno za naše pacijente koji žive u inostranstvu.

 

Proces ugradnje zubnih implantata

Ugradnja zubnih implantata se radi u lokalnoj anesteziji ili analgosedaciji.

Proces obično započinje planiranjem na osnovu 3D rendgenskog snimka ili ortopana. Pacijentu se iznese plan i nakon potpisane saglasnosti kreće sa intervencijom.

Najčešće, implanti se ugradjuju u prvoj fazi, a zatim nakon vremena potrebnog za njihovu integraciju u ljudsku kost koja različito traje za gornju i donju vilicu i ovisi o još nekim dodatnim faktorima, u drugoj fazi se izradjuju krunice.

Taj period oseointegracije obično za donju vilicu iznosi 3-4 meseca, a za gornju 5-6 meseci, ukoliko se dodaje veštačka kost, period  oseointegracije se produžava na 9 meseci.

Postoje i slučajevi kada se u istom dana ili sutradan, na ugradjeni implant odmah pravi krunica, a koja je privremenog karaktera, nije u kontaktu sa zubom antagonistom i uglavnom ima estetsku ulogu. Ovo je naročito važno kada se implantacija radi u frontu, a pacijent ne želi da nosi, ponekad nekomforne mobilne protetske naprave. Naravno, za ovu vrstu intervencije potrebno je da se ispune odredjeni uslovi, pre svega da je primarna stabilnost implanta dovoljna da on odmah može da nosi opterećenje privremenom krunicom. Nakon odredjenog vremena, privremena kruna se zamenjeuje definitivnom.

Proces ugradnje zubnih implantata - Ardent Centar Sombor

Takodje, postoji i tehnika all on four ili all on six. U ovim slučajevima se nakon ugradnje 4 ili 6 implantata izradjuje akrilatna proteza koja se šrafi na ugradjene implante i pacijent dobija fiksni rad za relativno kratak vremenski period od 2 dana. Akrilatna proteza se nakon vremena oseointegracije implantata može zameniti sa nekom drugom protezom koja će biti definitivno rešenje.

I za ovu tehniku postoje ograničavajući faktori, kao što su, u prvom redu nedostatak kosti, a time i primarne stabilnosti implantata, kada je potrebno da se dodatnim hirurškim procedurama stvore neophodni uslovi za kvalitetan i dugotrajan protetski rad.

Detaljnije o All On Four tehnici

Nakon završetka ugradnje implantata, pravi se kontrolni snimak, najčešće indikuje antibiotska terapija, analgetici i pacijenti daju upute u vezi sa higijensko- dijatetskim režimom, te se zakazuje kontrolni pregled.

Ukoliko se rana šije koncem koji je potrebno da se naknadno ukloni, obično uklanjanje šavova zakazujemo 7-10 nakon operacije.

Zubni implanti all-on-four

 

Prednosti zubnih implantata

Ugradnja zubnih implantata danas predstavlja trajno rešenje kod nedostatka jednog, više zubi ili u slučaju potpune bezubosti. Glavna prednost je da nema potrebe za brušenjem susednih zdravih i neoštećenih zuba.

Donja dobna granica za ugradnju je 18 godina dok gornja ne postoji, a razlozi su podjednako i estetski i funkcionalni.

Prednosti zubnih implantata u odnosu na proteze i mostove: predstavljaju gotovo savršenu nadoknadu za izgubljeni zub ne samo vizualno,nego i funkcionalno  mostovi i proteze ne mogu zaustaviti procese resorpcije kosti i povlačenja zubnog mesa koje se pojavljuju nakon gubitka zuba, a ugradnja implantata potpuno će sprečiti ove pojave.

 

Garancija na ugrađene zubne implante

Garancija se daje na kompletan rad (implant, abatment, kruna) u trajanju od 5 godina.

Garancija u ovom period obuhvata svaki vid oštećenja mosta ili krune na implantima u smislu pucanja, loma, ispadanja krunice ili mosta, klaćenja ili razlabavljenja pod uslovom da su ispunjeni sledeći uslovi:

  • Poseta ordinaciji najmanje dva puta godišnje tokom prve tri godine, a potom jednom godišnje radi profesionalnog čišćenja zuba
  • Za pacijente koji žive u inostranstvu ova dinamika poseta se dogovara pre početka rada kada popune saglasnost za implantaciju i prilagođava se njihovim mogućnostima
  • Svakodnevno održavanje lične higijene koja podrazumeva pranje zuba četkicom i pastom najmanje dva puta na dan, kao i korišćenje sredstava za oralnu dezinfekciju kao što je savetovano pacijentu
  • Obavezna kontrola stanja implantata pravljenjem rendgenskog snimka zuba

Na kraju svake posete, pacijent dobija pismeni izveštaj o stanju njegovih krunica ili mostova na implantima, o stanju samim implantata, kao i o tome šta su njegove obaveza do sledeće posete.

Posebne hirurške tehnike kao što je Box tehnika podrazumevaju neke dodatne obaveze za pacijenta, ali će to svakom pacijentu biti predočeno posebno, zavisno od slučaja do slučaja.

Doživotna garancija se daje na fizički integritet implantata.

Na perimplantitis nema garancije i u slučaju njegove pojave, a pod uslovom da je pacijent ispunio sve gore navedeno, u roku od 5 godina, u slučaju ponovnog rada u našoj ordinaciji, pacijent dobija popust od 50% na bilo koji rad.

Ukoliko dodje do gubitka implanta pre nego što se napravi protetski rad u tzv. periodu oseointegracije, pacijent nema nikakvih troškova u vezi sa ugradnjom novog implanta, te eventualno potrebnim drugim hirurškim procedurama.

Nema garancije na fizička oštećenja izazavana bilo kojom vrstom trauma (pad, udarac, saobraćajni udes….).

Garancija se daje samo na usluge uradjene u ordinaciji i ne obuhvata troškove vezane za put i smeštaj.

 

Komplikacije i njihovo zbrinjavanje

Komplikacije se mogu podeliti u hirurške i protetske.

HIRURŠKE KOMPLIKACIJE mogu biti relativno lagane kao što je bol i otok posle operacije koji se lako rešavaju primenom antibiotske i druge terapije. U nekim slučajevima može doći do dehiscencije rane tj. preranog razvezivanja ili kidanja šavova, a što se takodje rešava lako, a i obično sprečava pravovremenim i redovnim kontrolama nakon operacije.

Ukoliko bol traje duže vremena (mesec ili dva nakon ugradnje implantata) to je znak za upozorenje i u tom slučaju potrebna su dodatna rendgenska snimanja da bi mogli da utvrdimo uzrok boli. U najtežim situacijama, ta bol nam ukazuje na razvoj perimplantitisa,a što je najčešći razlog gubitka implantata. Tada smo ponekad prinudjeni da implant ukonimo ili se on sam tokom vremena razlabavi i ispadne iz svog ležišta. Rešenje takvog problema je u ugradnji novog implanta, sa drugačijim navojima, uz eventualno dodavanje veštačke kosti ili dodatnih hirurških procedura. Kao što mu je i navedeno u garanciji, pacijent je poštedjen bilo kakvih dodatnih troškova, vezanih za novi hirurško-implantološki postupak.

Ova pojava je relativno retka i u ordinacijama koje poštuju hirurške protokole za ugradnju implantata procenat neuspeha iznosi 2 do 3 % ugradjenih implantata.

PROTETSKE KOMPLIKACIJE se javljaju retko ukoliko se prethodna faza detaljno i dobro isplanira. Našim pacijentima se uvek na početku implantološko- protetske terapije saopštava šta mogu da očekuju, kao i koje komplikacije mogu da se pojave. Sve odluke se donose u timu kojeg čine pacijent, dentalni tehničar, hirurg i protetičar.


Saznajte cene implantata klikom na link ispod.

Cena zubnog implanta

Podeli sa prijateljima...