• Sinus lift
  • Augmentacija, odnosno ugradnja kosti
  • Apikotomija
  • Vađenje impaktiranog umnjaka
  • Hirurško vađenje zuba
  • Box tehnika

Sinus lift

SINUS LIFT predstavlja operativni postupak koji podrazumeva podizanje oralne sluznice, pravljenje otvora na bočnom zidu gornje vilice i podizanje sinusne membrane, a novonastali prostor ispunio sa veštačkom kosti.

Na taj način se postiže neophodna visina kosti za ugradnju implantata, a dodavanjem granula veštačke kosti postiže veoma važan cilj, a to je da se obezbedi da ceo volume implanta bude pokriven sa kosti, a što je važan preduslov za njegovu dobru stabilnost.

Ovo je rutinska procedura koja se najčešće radi u istom aktu sa ugradnnjom implantata, te se ne gubi dodatno vreme za još jedan operativni zahvat. Ukoliko ugradjujemo kost u bilo kojoj hirurškoj proceduri, minimum za njenu stabilizaciju i čvrstoću iznosi 9 meseci. U nekim situacijama, kod ekstremno male visine kosti, sinus lift se radi u prvom aktu, a implanti nakon perioda koštane integracije.

Nakon završetka operativnog postupka, rana se ušiva i ordiniraju antibiotic. Ukoliko postavljamo šavove koji se ne resorbuju, oni se uklanjaju 7-10 dana nakon operacije.

Sama operacija se izvodi u lokalnoj anesteziji ili analgosedaciji i potpuno je bezbolna.

Oralna Hirurgija - Ardent Centar Sombor

 

Augmentacija, odnosno ugradnja kosti

Dodavanje kosti može biti tako da se dodaje veštačka kost ili autologna, odnosno kost samog pacijenta ili njihova kombinacija, a što je i najčešći slučaj.

Augmentacija kost danas je skoro nezaobilazni deo implantologije. Kao veštačku kost najčešće koristimo granule različite veličine konjskog ili goveđeg porekla koje su tokom izrade potpuno očišćenje od materija eventualno štetnih za čoveka i njihova primena u humanoj populaciji je apsolutno bezbedna. U našoj ordinaciji koristimo proizvode švajcarske kompanije Geistlich, koja je jedna od vodećih svetskih proizvodjača bioregenerativnog materijala.

Kost se može dodavati u gornjoj ili donjoj vilici, kao dodatak koštanog volumena u visinu ili širinu, često se moraju augmentirati mesta nakon vadjenja zuba kada je usled teškog vadjenja došlo do gubitka koštane structure, ili kod dugogodišnje bezubosti javlja se atrofija vilične kosti u svim dimenzijama.

Najzahtevniji hirurški postupci se izvode kada želimo da u donjoj vilici dobijemo “rast u visinu” i te situacije su najteže za dobijanje željenog ishoda. Jedna od najizglednijih procedura za to je tzv. Box tehnika, zatim Urbanova tehnika augmentacije, uzimanje koštanih graftova sa drugog dela vilične kosti i slično.

Nakon ovih procedura, rana se ušiva, a konci uklanjanju nakon 7 do 10 dana ukoliko ne koristimo resorptivni konac. Ordiniranje antibiotika je neophodno, kao i poseban higijensko- dijetetski režim.

 

Apikotomija

APIKOTOMIJA  podrazumeva uklanjanje dela korena zuba zajedno sa patološkim procesom koji se na njemu nalazi. Primenjuje se u slučajevima kada zub nije moguće izlečiti konzervativnom terapijom i izvodi se u lokalnoj anesteziji ili analgosedaciji.

Operacija se započinje kreiranjem odabranog tipa režnja koji se iseca i podiže sluzokoža sa pokosnicom, a potom se na prikazanoj kosti identifikuje vrh korena i prisutan upalni process. Infekcija, cista ili granulom se uklanjaju zajedno sa delom, uglavnom vrhom korena zuba, okruglim svrdlom uz minimalnu hiruršku traumu.

Prethodno je pottebno da se kanal korena napuni, a to se izvodi najranije dan ili što je naidealnije neposedno pre operativnog tretmana.

Rana se ušiva najčešće resorptivnim šavovima koje nije potrebno kasnije uklanjati, ordiniraju se antibiotici, savetuje odredjeni higijensko- dijetetski režim i zakazuje kontrolni pregled.

 

Vađenje impaktiranog umnjaka

IMPAKTIRANI UMNJACI u najvećem broju slučajeva zahtevaju hirurško uklanjanje.

Hirurško vađenje zuba je operativna tehnika koja se razlikuje od običnog, rutinskog vadjenja zuba. Ona podrazumeva operativno pravljenje reza,na oralnoj sluzokoži, iznad zuba koji želimo ukloniti. Potom se oštrim, okruglim borerom, uz minimalnu trauma okolnog koštanog i mekog tkiva pristupa oslobadjanju umnjaka od koštanog oklopa.

Ove operacije nekada veoma zahtevne i zato je izuzetno važno da ih izvodi obučen hirurg, sa iskustvom koji je u stanju da svojim radom ne prouzrokuje dodatnu trauma kosti ili mekih tkiva , a što kasnije rezultira težim postoperativnim tokom, produženom nesposobnošću pacijenta za posao ili svakodnevne aktivnosti, a takodje neadekvatna hirurška tehnika može da dovede do pojave komplikacija.

Nakon završene operacije, postavljaju se šavovi koji  su veoma važni za pravilno zarastanje rane, oni ne smeju ranu hermetički zatvoriti čime bi se omogućio razvoj veoma opasnih bakterija, već moraju krajeve rane nežno priljubiti jedan uz drugi, a pacijentu se savetuje način ishrane i održavanja lične higijene koji su takodje veoma važni u postoperativnom toku.

Primena antibiotika je neophodna, uz hladne obloge, analgetike i drugu simptomatsku terpiju.

Hirusko vadjenje zuba i umnjaka - Ardent Centar Sombor

 

Hirurško vađenje zuba

HIRURŠKO VAĐENJE ZUBA je operativna procedura koja obuhvata pravljenje reza, oslobadjanje zuba, korena ili njegovog dela od okolne kosti i njegovo uklanjanje.

Nakon toga alveola se kiretira, očisti i ušiva. Ponekad, rana se ne zatvara potpuno,  a to zavisi od stanje izvadjenog zuba, odnosno prisustva ili odsustva upale i infekcije, najčešće oko vrha njegovog korena.

Ova procedura se razlikuje od rutinskog vadjenja zuba i zahteva primenu antibiotika i pridržavanje higijensko- dijetetskih mera koje se provode i kod drugih hirurških intervencija.

 

BOX tehnika

BOX TEHNIKA je metoda trodimenzionalne koštane rekonstrukcije, a ustanovljena je od strane dr Andree Menonija iz Parme 2008. godine. Ona podrazumeva upotrebu isključivo resorptivnog materijala i nije potrebna naknadna operacija za njegovo uklanjanje. Takodje, u odnosu na većinu drugih komplikovanih metoda koštane nadoknade, ne koristi pacijentovu kost, te tako smanjuje operativnu trauma na minimum.

BOX TEHNIKA je regenerativna procedura koja je sposobna da pretvori najveći koštani defect, odnosno nedostatak kosti u sve tri dimenzije u specijalni “kontejner”, a koji se onda relativno lako napuni sa veštačkim materijalom i dobije nova trodimenzionalna struktura.

Cilj BOX tehnike je “restitution ad integrum” tj. postizanje ne samo funkcionalnog rezultata, već i estetske dimenzije, čime se restitucija, odnosno regeneracija postiže u potpunosti.

Tehnika je izuzetno zahtevna, koristi se resorptivnim pločicama i pinovima uz princip Sonic-Weld-a, tj. ultrazvučnog zavarivanja za kost pacijenta, a čime se postiže stabilnost i nepomičnost graftovanog materijala, a što je prvi korak u stvaranju nove kosti.

Dr Mladen Ardalić je posetio dr Menonija u Parmi, bio na njegovom naprednom hirurškom kursu i tehniku primenjuje od 2014. godine kada je i kupio KLS Martinov ultrazvučni aparat. Sa dr Menonijem je u stalnom kontaktu oko iskustava i podrške , a u poslednje vreme je i predavač na ovu temu.


Saznajte cene oralne hirurgije klikom na link ispod.

Cena hiruškog vađenja zuba

Podeli sa prijateljima...