dr Jovan Obradović

dr Jovan Obradović

Doktor stomatologije

Rođen u Somboru 10.1.1995. godine.

U Somboru završio 2010. godine Osnovnu školu “Avram Mrazović” kao đak generacije. Srednju medicinsku školu “Dr Ružica Rip”  završava 2014. sa titulom đaka generacije. Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu upisuje iste godine.

Tokom studija učestvovao na naučnim kongresima sa naučnim radovima iz oblasti opšte i oralne fiziologije „Promena praga nadražaja za sladak ukus kod pacijenata sa diabetes mellitus-om tip 2″ i“Kinetička aktivnost salivarne amilaze“. Naučni rad iz ortopedije vilica na temu „Uticaj ishrane na razvoj ortodontskih anomalija“ i naučni rad iz maksilofacijalne hirurgije na temu „Promena skeletnih i dentalnih parametara nakon hirurške korekcije mandibularnog prognatizma“. Na Stomatološkom fakultetu u Beogradu diplomira 2020. godine.

Tim Ardent Dental Centra