Digitalna stomatologija – budućnost lepšeg osmeha

Život u modernom dobu je nezamisliv bez savremenih tehnologija. Svakim danom sve više koristimo inovacije i nove tehnologije što je postala naša svakodnevica. Od pametih telefona, kompijutera, pametnih televizora i svih ostalih uređaja.

Isti trendovi se beleže i u savremenoj medicini koja se sve više oslanja na uvođenje novih procedura zasnovih na tehnološkim inovacijama koje unapređuju lečenje pacijenta. Tako je nastala potreba digitalizacije u sferi stomatologije. Digitalna stomatologija jeste budućnost koja je postala sadašnjost.

Digitalna-stomatologija-Ardent-dental-centar

U Ardent Dental Centru u cilju poboljšanja usluga i pružanja maksimuma našim pacijentima želimo da ostanemo u korak svetskim trendovima i inovacijama. S namerom da nastavimo taj stalni trend stomatolog Ardent Dental Centra, dr Adel Hodža, prisustvovao je prezentaciji oralnog digitalnog skenera “3shape TRIOS 5”, a predavanje je održao predstavnik Danske kompanije “3shape“ – Dmytro Katrevych. 

Digitalna-stomatologija-Ardent-dental-centar

Oralni digitalni skener predstavlja kako sadašnjost tako i budućnost stomatologije. Prednosti primene ovog skenera su mnogobrojne. Pre svega prestaje potreba za uzimanjem otisaka za zubne nadohnade kao i za implanto-protetsku rehabilitaciju koja ponekad zna biti neprijatna za samne pacijente. Pomoću skenera je moguće lakše predstaviti pacijentu izgled budućih zuba. Takođe mnogo je veća preciznost, manje grešaka u izradi protetskih nadohnada kao i lakša komunikacija između zubne laboratorije i stomatologije. 

Naravno za pacijente najveća prednost oralnog digitalnog skenera jeste komfor, lakše razumevanje celog plana terapije, još bolja estetika i brzina izrade protetske nadoknade.

Veći kvalitet, peciznost i manje koraka do novog osmeha jesu rezultati buduće digitalne prakse u Ardent Dental Centru.

Podeli sa prijateljima...