All on four

Zamena svih zuba sa dentalnim implantima je u prošlosti bila izazov zbog nedostatka vilične kosti ili zbog blizine vitalnih struktura kao što su sinus u gornjoj vilici i mandibularni kanal u donjoj vilici, zbog toga je razvijen kocept all on four kako bi se maksimizirala upotreba preostale kosti u atrofičnim vilicama, omogućavajući trenutnu funkciju. Zbog brzine izvođenja  naziva se implanotologija sa trenutnim opterećenjem. All on four koncept omogućava celokupnu rekonstrukciju donjih i gornjih zuba koristeći samo 4 implanta.

Ovu tehniku su izumeli Dr Paulo Malo i Nobel biocare company.

Predstavlja mostove koji su učvršćeni na 4 implanta. Ovi implanti imaju istu funkciju kao korenovi nedostajućih zuba, pa se na njih može postaviti most. On zamenjuje sve zube vilica ili proteze, takođe sprečava gubitak kosti i daje prirodniji izgled zuba. Za razliku od proteza all on four ne treba reparaciju, coregu ili da se skida.

Tradicionalna tehnika bi zahtevala 8-10 ili više implanata da bi nadoknadila izgubljene zube gornje i donje vilice, a takođe takvi mostovi zamenjuju samo zube, ne i povučene desni, pa bi sve to delovalo neprirodno.

Kriterijumi:

Prednosti ALL ON FOUR:


TOK ZAHVATA

Preoperativno:

Izrada plana za all on four podrazumeva da se pre samog zahvata uradi ortopantomografski snimak i CBCT snimanje kako bi se odredila pozicija smeštanja implantata u zavisnosti od volumena i gustine kosti.

Operativno:

Hirurška procedura za all on four je minimalno invazivna i radi se u lokalnoj anesteziji. All on four je pogodan za pacijente sa malom koštanom masom, a specifičnosti postupka ne zahtevaju rekonstrukciju kosti jer se u ovom konceptu 2 implanta postavljaju u frontu zubnog luka (predeo sekutića) i 2 pozadi (predeo premolara)  pod uglom od 45 stepeni i zajedno stvaraju potrebnu potporu za podupiranje fiksnog protetskog rada.

U toku 24 h nakon ugradnje se dobijaju privremeni mostovi, koji se nose par meseci dok se ne izvrši osteointegracija implanata i u tom periodu pacijent može nesmetano da jede i obavlja dnevne aktivnosti. Ukoliko je pacijentova mobilna proteza u dobrom stanju, ona se može iskoristiti za izradu akrilatnog privremenog mosta.

Nakon par meseci dobijaju se trajni mostovi sačinjeni od 12 zuba u svakoj vilici. Postoperativno:


Razlika all on four protetskog rada (mosta) i mobilne proteze:

ALL ON FOUR PROTETSKI RAD

 • održava volumen vilične kosti
 • ne skida se
 • stabilan, fiksiran
 • ne zahteva coregu
 • nema akrilata na nepcu
 • normalna sila zagrižaja
 • normalna digestija hrane

MOBILNA PROTEZA

 • prouzrokuje gubitak koštanog tkiva vilica
 • mora da se skida
 • labava i pokretljiva nakon nekog vremena
 • zahteva coregu
 • ima akrilata preko celog nepca
 • smanjena sila zagrižaja
 • redukovana digestija hrane

Autor teksta: Dr Nataša Jerković, doktor stomatologije

Podeli sa prijateljima...