Avulzija zuba – traumatsko izbijanje zuba

Avulzija je potpuno pomeranje zuba iz njegovog ležišta u alveolarnoj kosti usled traume. Uobičajeno, zub je povezan sa alveolom periodontalnim ligamentima, kada je zub izbijen, ligament se pokida.

Brojne studije su pokazale da je ova povreda jedna od najtežih stomatoloških povreda, a prognoza u velikoj meri zavisi od mera preduzetih na mestu nezgode. Replantacija (vraćanje zuba u zubnu alveolu) je u većini situacija lečenje izbora, ali bi trebala da se sprovede najkasnije do 60 minuta od nastanka povrede.

Postoje i pojedinačne situacije kada replantacija nije indikovana npr: duboki karijesi, parodontalna bolest, nekooperativni pacijenti, imunosupresivna i teška srčana stanja.

Prva pomoć za avulziju na mestu nesreće:

Potrebno je pozvati najbližu stomatološku ordinaciju za informacije. Neposredna replantacija je najbolji tretman na mestu nastanka povrede. Ako je zub izbijen potrebno je da se uverite da je to stalni zub jer mlečne zube ne treba replantirati i potrebno je slediti sledeća uputsva:

U ordinaciji izbor lečenja je vezan za zrelost korena i stanje periodontalnog ligamenta. Njegovo stanje zavisi od vremena proteklog od izbijanja zuba do dolaska u ordinaciju kao i od tečnosti u kom je transportovan. Smanjivanje tog vremena je kritično za povoljnu prognozu replantiranog zuba.

Zub se replantira u alveolu uz lokalnu anesteziju i splintira sa pasivnom fleksibilnom žicom za ostale zube. Ordiniraju se antibiotiotska i antitetanusna terapija. Splint se nosi 2 nedelje. Nakon 2 nedelje splint se uklanja i ukoliko je potrebno započinje endodontska terapija (vađenje živca).

Prikaz uspešno izvršene replantacije zuba u Ardent Dental Centru

Prikaz kompozitnog splinta nakon replantiranog zuba

Prikaz kompozitnog splinta nakon replantiranog (vraćenog) zuba u  Ardent dental centru kod devojčice koja je traumatski pri padu na stepenice izbila gornji desni sekutić.

Prikaz stanja zuba nakon skidanja splinta

Prikaz stanja zuba nakon skidanja splinta.

Prikaz zuba nakon endodontske I konzervativne sanacije svih povređenih zuba

Prikaz zuba nakon endodontske i konzervativne sanacije svih povređenih zuba.

Replantirane zube treba klinički i radiografski pratiti na 2 nedelje, 4 nedelje, 3 meseca, 6 meseci, godinu dana, a nakon toga svake godine najmanje 5 godina. Klinički i radiografski pregled će dati informacije za utvrđivanje ishoda.

Uputstva za pacijenta nakon replantacije:

Autor: dr Nataša Jerković, doktor stomatologije, Ardent Dental Centar

Podeli sa prijateljima...