Mlečni zubi

Iako su privremeno u ustima, mlečni zubi su veoma važni. Oni imaju tri važne funkcije u ustima deteta:

1. žvakanje hrane
2. čuvanje mesta zubu zameniku
3. formiranje glasova

Ali, ne treba zaboraviti ni estetsku funkciju koja u današnje vreme nije zanemarljiva.

Do kvara mlečnog zuba dolazi najčešće usled nepravilne ishrane ili usled nepravilnog održavanja oralne higijene. Kvar mlečnog zuba se uočava kao tamno zamućenje gleđi ili već kao crna rupa u zubu.

Mlečni zubi SE POPRAVLJAJU. Ali, neophodne su posete za adaptaciju deteta i pre zakazane posete za popravku mlečnog zuba, neophodan je dogovor između roditelja i stomatologa. Mlečni zubi se popravljaju uz saradnju deteta i saglasnost i saradnju roditelja. Stomatolog će da proceni da li će početi rad sa visokoturažnom bušilicom čime bi se intervencija brže i uz manji osećaj bola započela ili će se popravka mlečnog zuba započeti kolenjakom i karbidnim ili dijamantskim borerima.

Tokom popravke zuba, treba da se stave i papirni smotuljci oko zuba jer treba da zub bude suv tokom popravke i naročito tokom stavljanja plombe. Kad se očisti karijes, ukoliko nije otvorena pulpa, stavlja se plomba. Plombe koje se stavljaju su na bazi glasjonomer cementa. Materijal je bele boje te spada u kategoriju estetskih materijala, a ima i važnu karakteristiku jer u sebi sadrži fluor te ima karijes protektivno dejstvo. Sve ovo može da se uradi SA ili BEZ anestezije, što je individualna procena za svako dete.

Ne treba zaboraviti da se sve radi kao i kod odrslih pacijenata samo na „malom čoveku“. Zato je neophodno razviti svest i o preventivi i, kad već dođe do potrebe za popravkom mlečnog zuba“ adaptaciji i PRIHVATANJU intervencije.

Autor teksta: Dr Snežana Brcanski, specijalista dečje i preventivne stomatologije

Podeli sa prijateljima...